Hofter: Hvad står index`et for?

Index'et fortæller, hvordan hunden står genetisk og dermed i avlsmæssig henseende med hensyn til HD-egenskaber i forhold til gennemsnittet i racen. Index'et er en prognose for, om hunden vil lave hvalpe bedre end eller dårligere end racens gennemsnit.

Racens gennemsnit defineres som index 100 - hunde med index-tal over 100 vil forbedre racens samlede HD-forekomst, hunde med index-tal under 100 vil forværre forekomsten (med den sikkerhed index'et og dermed prognosen nu har).EIC: Execise Induced Collaps -

Exercise Induced Collapse hos Labrador Retriever.

Er et sygdomskompleks med trænings intolerans og kollaps hos Labradorer.

Labradorer med denne lidelse kan tolerere mild til moderat arbejdsbelastning, men efter 5 til 20 minutters anstrengende arbejde med ekstrem ”ophidselse” indtræder svaghed efterfulgt af kollaps.

Nogle labradorer kollaberer, hver gang de arbejder til denne grænse – andre kollaberer kun af og til.CNM; Centronuclear Myopathy - er en arvelig lidelse hvor hunden kan få spise / bevægelsesproblemer allerede fre 4 mdr`s alderen. De klassiske symptomer på CNM er muskelsvind, muskelsvaghed og afmagring ( hunden kan have svært ved at spise). De syge hunde viser dog ingen tegn på smerte.
Nedarvningen er autosomal recessiv d.v.s. at syge hunde har arvet en defekt kopi af genet fra begge forældre. På de hunde der har sygdommen i mild grad, kan det være svært at stille diagnosen, for hunden lever næsten et normalt liv uden symptomer.En meget ubehagelig sygdom.
Læs evt mere på:
www.cnmlabrador.com

PRA: Progressiv Retina Atrofi - et fremadskridende svind i nethinden.